Grønne tage og tagterasser

Grønt tag på Innovest

Udnyt taget

Flere og flere bygherrer især indenfor det offentlige, er nu blevet opmærksomme på mulighederne i udnyttelse af taget, den 5. facade til at montere grønne tage.
Der er mange grunde til at vælge et grønt tag:

  • Et grønt tag nedbringer Co 2 udledning, idet planterne opgaver Co2 og omdanner den til ilt.
  • Grønne tage kan reducere nedløbet fra tagflader med ca. 50%, hvilket giver mindre belastning på afløbssystemerne og kan være med til at hindre store oversvømmelser ved skybrud. Ved kombination med eks. regnvandsbassin og faskiner, gør det bortledningen af regnvand på egen grund meget lettere.
  •  
  • Det grønne tag beskytter den underliggende membran mod UV-lys og vejrlig, hvilket kan forlænge tagmembranens levetid.
  • Det grønne tag er isolerende, således at det holder på varmen om vinteren og holder varmen ude fra boligen om sommeren, så behovet for køling om sommeren minimeres.
  • Et grønt tag giver levesteder for plante- og dyreliv og giver mulighed for at reetablere noget af den natur, som man fjerner ved opførsel af en bygning.
     
  • Grønne omgivelser er med til at øge livsglæden og et grønt tag har en høj æstetisk værdi for såvel beboere som naboer. Hvordan det grønne tag skal opbygges afhænger af kundens forventninger til tagets udseende og hvilke andre funktionskrav, der er til taget. Opbygningen af det grønne tag skal selvfølgelig tilpasses den bærende konstruktion, idet der er stor forskel i vægten af de forskellige opbygninger.

Phønix Tag har fået stor erfaring med løsninger med grønne tage og har en lang række af referencer både på store erhvervsbyggerier men også på mindre opgaver som fx på sommerhuse. Se mere her.

Yderligere informationer om Grønne tage og Nature Impact® Roof finder du også hos Phønix Tag Materialer