8 gode råd til vedligeholdelse af dit tagpaptag

1. Kantinddækninger og sternkapsler
Alle kantindækninger og sternkapsler bør efterses for eventuelle skader, som er opstået på grund af sætninger i tagkonstruktionen, eller mekanisk påvirkning. Sternkapslerne kan eftersømmes med alusøm.

2. Afløb, tagrender og skotrender 
For at hindre vandopstuvning på taget skal vand altid frit kunne passere til nedløbet, som derfor skal renses for blade og  andet snavs. Især hvor der er store træer i nærheden bør man være opmærksom på, at bladfang over afløb altid er intakte, da blade og snavs eller kan forårsage tilstopning af afløbssystemet.

3. Aftræks- og trykudligningshætter
Efterses for eventuelle beskadigelser af hætterne eller inddækningen.

4. Ovenlysvinduer 
Ovenlysvinduer bør med mellemrum vaskes med almindelig sæbevand og blød kost for at bevare lysgennemgangen. Endvidere efterses ovenlysvinduerne for eventuelle beskadigelser på selve vinduerne og på inddækningen.

5. Blade, løse skifersten og andet snavs
Blade og andet snavs kan danne grobund for plantevækst og bør derfor fjernes fra tagfladen. Også løse skifersten som har samlet sig, bør fjernes. Tagpappet er fra fabrikken fremstillet med et overskud af skifer, hvorfor taget af disse skifersten ikke har nogen indflydelse på tagets levetid.

6. Mekaniske beskadigelser
Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejder på andre bygningsdele, bør tagfladen efterses og eventuelt renses for søm, skruer og andre materialerester, der kan forårsage skader på tagpappet.

7. Sne 
Sne bør normalt ikke fjernes, da taget er dimensionereret for sådanne belastninger. Skulle det imidlertid af andre årsager være nødvendigt at fjerne sne, bør der kun anvendes kost og eventuelt træskovl. Dette bør gøres med for sigtighed af hensyn til risikoen for beskadigelser på tagdækningen

8. Mindre revner
Mindre mekaniske skader i tagoverfladen kan repareres med klæbeasfalt. Ved større skader, såsom revner eller fraslag i overlæg, bør du kontakte Phønix Tag.

 

Husk at manglende vedligeholdelse af taget kan få betydning for din forsikrings dækning af eventuelle skader.