Tagrenovering

07-12-2016
Renovering

Tagpap er et stærkt materiale. Og så er det mere fleksibelt end de fleste andre byggematerialer. Det er bl.a. derfor, vi elsker at arbejde med det. Hver dag rykker vi ud til renoveringsopgaver af forskellig karakter.
Selv kan vi i hvert fald stadig blive imponerede over, hvor stor en forandring, en tagrenovering kan give – til gavn og glæde i mange, mange år. Ovenlys kan fx helt ændre bygningens udtryk.

Her kan du få meget mere at vide om, hvilke renoveringsopgaver, vi kan klare for dig – og hvordan vi kan spare dig for mange penge.

Større revner og huller:
Moderne tagpap har stor styrke og elasticitet og vil derfor under normale forhold kunne holde i mange år uden reparationer eller udskiftning. Sker der en perforering af tagpappet, skal der repareres ved påsvejsning af et nyt stykke tagpap.

Dampbuler:
Der kan i nogle tilfælde opstå såkaldte dampbuler. Det vil sige luftlommer mellem de to lag tagdækning, der hæver, når solvarmen får luften til at udvide sig. Dampbuler skæres op, klæbes ned til underlaget, og reparationen dækkes med et stykke nyt tagpap.

Merisolering:
I forbindelse med en tagrenovering bør det overvejes om taget samtidig skal merisoleres. Udvendig merisolering er fordelagtig, fordi den ikke griber ind i bygningens indvendige dele.

Reparation af ovenlys:
Tæt tag omkring ovenlys, skorsten m.m. Hold ekstra godt øje med taget, hvor der er inddækninger til ovenlysvinduer, skorstene, tagnedløb, udluftningshætter osv. Her kan nedsivende vand anrette store skader på det underliggende træ eller beton.

Reparation af stern og tilstødende blik:
Det er vigtigt at sikre sig at sternbrædder og vindskeder er funktionsduelige og i god stand. Revner og sprækker kan lede regnvand vandret ind i konstruktionen med skader til følge. Endvidere skal det sikres at tagpappen er ført frem til forkant af stern og fastholdt evt. med kapsel eller vindskede, udført i zink el. aluminium.

Og ja: Selvfølgelig kan vi også vejlede dig om design, æstetik og tagkonstruktioner. Der er god økonomi og sund fornuft i at komme rigtigt fra start med den rigtige vejledning. Vi lever af det.