Grønne tage

Grønt tag på Innovest

Grønne tage - smuk og sund fornuft

Flere og flere bygherrer især indenfor det offentlige, er nu blevet opmærksomme på mulighederne i udnyttelse af taget til grønne tage.

Grønne tage gør bygningen smukkere og bidrager samtidig til et bedre miljø.

Et grønt tag giver bygningen en markant femte facade, som liver op og giver et miljørigtigt præg – både hvis du har adresse i et tæt bebygget område, og hvis det er et sommerhus, hvor taget smelter sammen med naturen. Men grønne tage er ikke bare smukke – de er også sund fornuft.

Gode grunde til at vælge et grønt tag

Planterne optager CO2 fra luften og omdanner det til ilt – især i byerne kan det være en fordel.

Grønne tage kan reducere nedløbet fra tagflader med ca. 50%, hvilket giver mindre belastning på afløbssystemerne og at risikoen for oversvømmelser efter et skybrud dermed bliver reduceret. Ved kombination med eks. regnvandsbassin og faskiner, gør det bortledningen af regnvand på egen grund meget lettere.

Et grønt tag giver levesteder for plante- og dyreliv og giver mulighed for at reetablere noget af den natur, som man fjerner ved opførsel af en bygning.

Det grønne tag beskytter den underliggende tagmembran mod UV-lys og vejrlig, hvilket kan forlænge tagmembranens levetid.

Opbygning af et grønt tag

Et grønt tag kaldes ofte et sedum tag, da de fleste løsninger består af et mix af sedumplanter plantet i et vækstmateriale. Sedumplanter findes i mange forskellige varianter, hvilket også giver mulighed for specialdesignede løsninger med individuelt plante valg.

Hvordan det grønne tag skal opbygges afhænger af kundens forventninger til tagets udseende og hvilke andre funktionskrav, der er til taget. Opbygningen af det grønne tag skal selvfølgelig tilpasses den bærende konstruktion, idet der er stor forskel i vægten af de forskellige opbygninger.

Spørg Phønix Tag om gode ideer til dit grønne tag. Vi har fået stor erfaring med løsninger med grønne tage - og har en lang række af referencer både på store erhvervsbyggerier men også på mindre opgaver som fx på sommerhuse. Se eksempler på vores referencer med grønne tage.

Læs mere om de tekniske beskrivelser og konstruktioner til sedumtage

TEKNISKE BESKRIVELSER / KONSTRUKTION TIL SEDUMTAGE